Ydelser

Zeuthen Storm er en rådgivningsvirksomhed, som hjælper dig med at rekruttere ledere, udvikle og styrke din organisation, din bestyrelse, og dig selv.

 

 

 

 

Ydelser

Zeuthen Storm er en rådgivningsvirksomhed, hvor vi hjælper dig med at rekruttere ledere, udvikle og styrke din organisation, din bestyrelse, og dig selv.

Vi finder kandidater, tester kandidater, og evaluerer organisationer, individer og bestyrelser indenfor både den private og offentlige sektor. Vi benytter en bred vifte af solide værktøjer og metoder i vores arbejde, som vi tilpasser efter jeres behov. 

Positioner

Offentlig ledelse

C-suite

Bestyrelsesposter

Digital ledelse

Bæredygtighed

HR

Brancher

Privat sektor

Offentlig sektor

Interesseorganisationer

NGO’er

Fonde

Fagområder

Økonomi og Finans

Digitalisering

IT

Sundhed

Forskning og uddannelse

Kultur

Executive Search

Executive Search

Dygtige ledere gør hele forskellen – uanset hvilken bundlinje, der skal nås. Vi tilpasser vores processer og research efter kundens situation og ønsker, og det marked vi søger i, og vi ved at et grundigt forarbejde med inddragelse af relevante aktører er afgørende for en succesfuld søgning. 

 

 

 

Vi vægter teamsamarbejde højt og udnytter forskellige kompetencer og erfaring bedst muligt i hver proces. Vores research er baseret på vores substantielle netværk, kilder, og dybdegående branchekendskab, men vi gør også en stor indsats for at strække os udover de traditionelle netværk for at nå målet; at finde den bedste og rette kandidat.  

I rekrutteringsprocessen anvender vi – i samråd med klienten og afhængig af den pågældende stilling – følgende værktøjer: 

Dygtige ledere gør hele forskellen – uanset hvilken bundlinje, der skal nås. Vi tilpasser vores processer og research efter kundens situation og ønsker, og det marked vi søger i, og vi ved at et grundigt forarbejde med inddragelse af relevante aktører er afgørende for en succesfuld søgning.

 

Vi vægter teamsamarbejde højt og udnytter forskellige kompetencer og erfaring bedst muligt i hver proces. Vores research er baseret på vores substantielle netværk, kilder, og dybdegående branchekendskab, men vi gør også en stor indsats for at strække os udover de traditionelle netværk for at nå målet; at finde den bedste og rette kandidat. I rekrutteringsprocessen anvender vi – i samråd med klienten og afhængig af den pågældende stilling – følgende værktøjer:

Samtaler

Det hele starter med en god samtale. Ansættelsessamtalerne er en samtale, hvor vi i en venlig og professionel atmosfære og under meget fortrolige forhold, afdækker kandidatens motivation, kompetencer, erfaringer og personlighed.

Den gode samtale skabes mellem “madness and method” – forstået således at samtalen kræver struktur og metode, men at den også skal være nærværende, åben, situationstilpasset, personlig og gerne med lidt humoristisk kant.  

Personlighedstests

Test af ledelsesevne og personlighed giver ansættelsesprocesser et mere kvalificeret bedømmelsesgrundlag, end præsentationer og ansættelsessamtaler alene. Vi benytter anerkendte internationale tests som vi er certificerede i – alle rettet mod at afdække kandidaternes performance i forhold til en konkret jobsituation. 

Værdier er afgørende. Vi undersøger kandidatens kerneværdier – hvad der motiverer og driver kandidaten, både for at se, om der er et match med virksomhedens værdier, men også for at lære kandidaten bedre at kende og for at se hvordan kandidaten agerer under pres – alle afgørende elementer for at rekrutteringen bliver en success.     

Cases og konkrete øvelser

I et rekrutteringsforløb hos os indgår typisk cases, der er udviklet specifikt til forløbet og den konkrete profil, som alle har til formål at teste kandidatens konkrete praksisevner. Vores caseværktøjskasse omhandler mange typer af ledelsesudfordringer; strategisk ledelse, organisationsforandring, effektivisering, beslutningstagen, dilemmahåndtering, kommunikation, inddragelse og personaleaspekter.      

 

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er afgørende for at kunne bringe organisationen videre. Vi hjælper jer med at afdække potentiale og udfordringer i en ledergruppe, både for at udvikle de nuværende medlemmer af gruppen, eller i forbindelse med succession planning. Vi arbejder også med udvikling af ledelsesgrundlag – både personlige og organisatoriske.   

Vores metoder og evalueringer tager udgangspunkt i individets personlighed og præferencer, måden hvorpå man indgår i et team og i en organisation, og den måde man interagerer med sin omverden på.  

 

 

Ledelsesudvikling er afgørende for at kunne bringe organisationen videre. Vi hjælper jer med at afdække potentiale og udfordringer i en ledergruppe, både for at udvikle de nuværende medlemmer af gruppen, eller i forbindelse med succession planning. Vi arbejder også med udvikling af ledelsesgrundlag – både personlige og organisatoriske.

 

Vores metoder og evalueringer tager udgangspunkt i individets personlighed og præferencer, måden hvorpå man indgår i et team og i en organisation, og den måde man interagerer med sin omverden på.

 

Teamudvikling

Teamudvikling

En af de mest centrale lederkompetencer er at kunne skabe et team, hvor man gør hinanden stærkere, udfordrer hinanden på en konstruktiv måde, bringer organisationen videre sammen, og har tillid til hinanden. Når vi arbejder med teamudvikling, tager vi altid udgangspunkt i den konkrete virksomhed og anvender gerne vores teoretisk funderede værktøjer.    

Vi arbejder med teamudvikling på alle ledelsesplaner, og vi starter altid med en fælles diagnose: Hvor er teamet i forhold til strategier, visioner og prioriteringer? Hvor vil I gerne hen? Hvad skal ændres? Hvordan hjælper vi jer bedst?         

En af de mest centrale lederkompetencer er at kunne skabe et team, hvor man gør hinanden stærkere, udfordrer hinanden på en konstruktiv måde, bringer organisationen videre sammen, og har tillid til hinanden. Når vi arbejder med teamudvikling, tager vi altid udgangspunkt i den konkrete virksomhed og anvender gerne vores teoretisk funderede værktøjer.

 

Vi arbejder med teamudvikling på alle ledelsesplaner, og vi starter altid med en fælles diagnose: Hvor er teamet i forhold til strategier, visioner og prioriteringer? Hvor vil I gerne hen? Hvad skal ændres? Hvordan hjælper vi jer bedst?

 

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesevaluering

Når vi analyserer og evaluerer bestyrelsesarbejde, ser vi på bestyrelsens kompetencer, energi, dynamik, roller og intern struktur og hvordan disse elementer lever op til formelle krav og de ønsker, som selv bestyrelsen har. Vi ser også på samspillet mellem bestyrelsen og den øvrige organisation, og på forventninger og resultater. Vores arbejde lægger sig tæt op ad de anbefalinger om bestyrelsesevaluering, der ses i anbefalingerne for god selskabsledelse.        

Vi starter altid med en samtale om jeres specifikke situation, og har et tæt samarbejde med jer gennem hele processen. I vores evalueringsproces arbejder vi med en kombination af spørgeskemaer og interviews, og vores erfaring er, at de bedste anbefalinger til bestyrelsesarbejdet bygger på gode og dybdegående interviews. Læs mere her.    

Når vi analyserer og evaluerer bestyrelsesarbejde, ser vi på bestyrelsens kompetencer, energi, dynamik, roller og intern struktur og hvordan disse elementer lever op til formelle krav og de ønsker, som selv bestyrelsen har. Vi ser også på samspillet mellem bestyrelsen og den øvrige organisation, og på forventninger og resultater. Vores arbejde lægger sig tæt op ad de anbefalinger om bestyrelsesevaluering, der ses i anbefalingerne for god selskabsledelse.

 

Vi starter altid med en samtale om jeres specifikke situation, og har et tæt samarbejde med jer gennem hele processen. I vores evalueringsproces arbejder vi med en kombination af spørgeskemaer og interviews, og vores erfaring er, at de bedste anbefalinger til bestyrelsesarbejdet bygger på gode og dybdegående interviews. Læs mere her.

Assesment

Assesment

Ekstern vurdering af kandidater er relevant – hvis I selv har haft stillingen slået op, eller selv har fundet frem til en eller flere relevante kandidater. Her hjælper vi med denne vurdering – og baserer vurderingen på vores oplevelse af kandidatens kvalifikationer, både de formelle, de erfaringsbaserede og de personlige kvalifikationer. 

Kontakt os for at høre om de forskellige modeller for en sådan assessment.    

Esplanaden 34A

1263 København K

+45 53 70 07 43

Esplanaden 34A

1263 København K

+45 53 70 07 43

Esplanaden 34A

1263 København K

+45 53 70 07 43